Tiistairastit 2006

Ohjeita
Tiistairastien toimintaohjeet
Tiistairastien ratamestariohje
Kielletyt alueet
MTR3- ohjeet
Rastileimasimien koodit

Tiistairastien ratamestarit

Kiintorastit
Riihivuori, Suolahti (326 KB)
Äänemäki, Äänekoski (373 KB)

SSL
Suunnistuksen lajisäännöt
Kuntosuunnistajan yleisohjeet
Suunnistuksen alkeet
Suunnistajan liikkuminen luonnossa
Suunnistus ja jokamiehenoikeus

Tiistairastikausikortteja voi tilata Ari Varikselta numerosta 0400 926 896 tai kevään ensimmäisiltä Tiistairasteilta hintaan 35 €.

Yhteyshenkilö:
Esko Siltala

Tulospalveluvastaava:
Jani Hämäläinen

Kilpailut
Kilpailuarkisto


Kielletyt alueet suunnistuksessa

3.61 Kilpailija ei saa käyttää kulkureittinään:
a) kilpailukohtaisesti (katso 12.37 ja 12.371) tai pysyvästi kielletyn alueen merkinnällä osoitettua aluetta ja tällä alueella olevia kulku-uria,
b) kielletyn reitin merkillä osoitettua reittiä (katso 12.335),
c) moottoritietä tai moottoriliikennetietä, jotka on merkittävä karttaan kielletyn reitin merkillä (katso 12.335),
d) karttaan merkittyä pihamaata,
e) karttaan viljeltynä maana merkittyä aluetta eikä kylvettyä, orastavaa tai kasvavaa peltoa (katso 10.91 n), peltoaluetta rajoittavan reunakohteen sisäpuolella,
f) muita yleisesti kiellettyjä alueita (esimerkki: muuntamo, rakennustyömaa, raideliikennetunneli) ja
g) rautatietä. Rautatien saa ylittää kohtisuoraan.

Lähde: Suunnistuksen lajisäännöt